Türkçe şans oyunları yardım hattı: 0800 326 47 62  |    

Glücksspielsucht

gluecksspielsucht

ŞANS OYUNU BAĞIMLILIĞI

İnsanlar rahatlamak ve eğlenmek istedekleri için oyun oynuyor. Oyun pek çok insanın hoşuna giden bir etkinliktir. Şans oyunları da eğlendirmelidir. Diğer oyunlardan farklı olarak şans oyunları parasına (ya da başka değerli eşyasına) oynanıyor ve katılım payı olarak para yatırmak gerekiyor. Oyunun neticesi oynayan kişinin kendi becerisine bağlı değildir; kazanılıp kazanılmayacağını rastlantı belirler.

Pek çok insanın şans oyunlarıyla herhangi bir sorunu yoktur, ne var ki başlangıçta masum gibi görünen oyun alışkanlığı kolayca oyun bağımlılığına dönüşebilir.

Bu çoğun uzun yıllara yayılabilen süreç pek çok vakada sinsice gelişir ve böylelikle de –gerek bizzat oyun oynayan kişi tarafından gerekse bu kişinin yakınları tarafından– fark edilmez. Dolayısıyla da bir oyun bağmlılığının fark edilmesi bazen 10 ila 15 yıl sürebilir. Buna oyun bağımlılığının uzunca bir süre herhangi dışsal değişikliğe neden olmaması da katkıda bulunur. Bu yüzden de oyun bağımlılığının fark edilmesi ve oyun oynayan kişinin ya da bu kişinin yakınlarının harekete geçmesi ve örneğin bir danışma merkezine başvurmaları yıllarca gecikebilir.

Oyun bağmlılığının işaretleri

Şans oyunu oynama davranışının gelişimi açısından bir dizi belirgin ölçüt mevcuttur, örneğin:

  • sürekli oyun oynamaya yönelik içsel güçlü bir baskı hissediyorsanız

  • bir kere başladıktan son oyun oynamayı bir türlü bırakamıyorsanız

  • Geçmiş kayıplarınızı geri almak hırsıyla yeni kazançların peşindeyseniz

  • Diğer etkinlikler ve özellikle de aile, eş, arkadaş çevresi ya da mesleğinizi şans oyunu yüzünden ihmal ediyorsanız.

Oyun bağımlılığının, başka bir deyişle problemli oyun davranışının açık seçik bir teşhisi, bir uzmanla yapılacak görüşme sırasında konabilir ancak (Yardım sekmesinden danışma noktalarının adreslerine ulaşabilirsiniz). Oyun davranışınızla ilgili ilk değerlendirme için kısa bir kişisel test mevcut, birkaç temel soruya verilecek yanıt da yardımcı olabilir – her iki uygulamayı Yardım menüsünde bulabilirsiniz. Ne olursa olsun, bir oyun bağımlılığının tehlikelerini asla azımsamamalısınız!

Almanca devam et